چهارشنبه, 30 خرداد 1397

در اجلاس ژنو 2 جای مادر عروس خالی بود!

نامه الکترونیک چاپ PDF

همه بودند، از همه جای دنیا، اَره و اوره و شمسی کوره، جک و جون و جان، زید و عمرو و بکر، کل من هبّ و دبّ، کسانی که کمترین ارتباطی با سوریه نداشتند هم اضافه شدند، خواجه شیراز هم دعوت داشت، چون هم نام پدر بشار بود، هر کس سر بی شام بر بالش گذاشته بود یا زیاد اهل شام بود،  با کمترین ربط اضافه شد، به قول ادبا " اضافه ادنی ملابست " اما این مدیران و سردارانِ امام زمانی -که سالها سر لوله نفت ما را به سمت سوریه گرفته بودند و می گفتند بشار را اینها زاده و شیر داده اند و حق مادری به گردنش دارند - را راه ندادند.

بله، فقط جای مادرِ عروس خالی بود که این جنین را 9 ماه - نه 9 سال - به دل گرفته و حملش کرده بود و 2 سال - نه 20 سال - شیرش داده بود، را به اجلاس راه نداند...!
چه شده؟ چرا این مادر عروس را به جمعشان راه نمی دهند؟ عروس خانم هم تنها می رود و به رسم ادب هم نمی گوید با اجازه بزرگترها و شرط نمی کند که تا مامانم نیاد من نمی یام!

شاید سوء تدبیر سردارها این بلا را سر ما آورده است، من توصیه می کنم که امور سوریه را هم به دست وزارت خارجه بسپاریم و سردار ان و اشباح سیاه در این مسئلۀ دیپلماتیک دخالت نفرمایند تا ایران هم نقش سازنده خود را بازی کند و انتقال قدرت در سوریه به خواست و رای مردم انجام شود...!

1392/11/3

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart