چهارشنبه, 30 خرداد 1397

سخنان روحانی در اجلاس داووس را جناح حاکم دوباره بخواند

نامه الکترونیک چاپ PDF

سخنان مدبرانه رئیس جمهور محترم در اجلاس داووس که در آن عقلانیت ، اعتدال و تدبیر موج می زد و امید به بهبود را در دلها زنده کرد، همه شنیدیم و دیدیم که می توان به جای ماجراجویی، بی ادبی و جسارت که از ایرانی تصویر پسرکی شرور و یا دیکتاتوری حقیر ترسیم می کرد، به عزت و اقتدار، ادب و احترام برگشت!

دیگر کسی تالار را ترک نکرد، همه برای او دست زدند و کسی دماغ دلقک به سوی او پرت نکرد و او هم هاله نور ندید...!
اما نکته ای که در کلام روحانی موج می زد این بود که روحانی از سوی خود و دولت یازدهم سخن می گفت، نه ایران و نه حکومت ایران...! او بار ها به انتخاب دموکراتیک خود و نماینده مردم بودن بالید که به نوعی نفی 8 سال گذشته بود...!

دکترین روحانی، بیش از آن که به کار بین المللی بیاید، به درد داخل می خورد، باید جناح حاکم پای این سخنان می نشست و گوش می داد، اما روحانی ناچار است حرف های داخلی خود را نیز از تریبون داووس بیان کند...!

حضرات جناح حاکم؛ کیهان نشینان؛ این سخنان را دوباره بخوانید...!

کاری نکنید که رئیس جمهور ناچار از خود و دولتش بگوید و این شکاف میان حاکمیت را دنیا حس کند...!

1392/11/3

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart