پنجشنبه, 31 خرداد 1397

سی و ششمین نشست سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

سی و ششمین نشست سرای قلم

پیر مغان: غزل 335 حافظ
در خرابات مغان گر گذر افتد بازم
حاصل خرقه و سجاده روان دربازم
حلقه توبه گر امروز چو زهاد زنم
خازن میکده فردا نکند در بازم
میهمان ویژه :
بانوی شعر و ادب سرکار خانم غزل تاجبخش
بنیانگذار انجمن ادبی غزل

سه شنبه اول بهمن 1392 ساعت 6

سرای اهل قلم

افزودن نظر


Joomlart