چهارشنبه, 30 خرداد 1397

دروغ های شاخدار سایت های وابسته به نهادهای امنیتی!

نامه الکترونیک چاپ PDF

برنامه دروغ پردازی این سایت ها آنقدر رسوا است که اگر بگویند روز است، مردم فانوس به دست می گیرند واگر بگویند شب است، مردم عینک آفتابی شان به چشم می زنند! اینها برجی با امکانات فراوان مهیا کرده اند که در آن صدها سایت و وبلاگ با بودجه بیت المال، رسالت دروغ پردازی و تخریب منتقدین را بر عهده دارند، دروغ ها را با جزئیات می گویند که مخاطب شک نکند، غافل از این که آنها با همه صدها کانال رادیو و تلویزیون و سایت و خبرگزاری مردم را بمباران ضد اطلاعات می فرمایند، غافل از آن که ناله مظلوم از قعر سیاهچال همه رشته هایشان را پنبه می کند  و سوز آه ما پنبه شان خاکستر سازد!

بگذار هر چه می خواهند دروغ بگویند!

ما با صداقتمان پیروزی را از آن خود می سازیم و روزی می رسد که مردمِ فریب خوردۀ معاویه، خبر شهادت علی (ع) در محراب کوفه را بشنوند و بپرسند:" مگر علی نماز می خواند؟"

آری همه دروغ هایتان را با شهادتمان در بند و زیر شکنجه و در سیاهچال هایتان پاسخ خواهیم داد، ما نمی هراسیم و نمی گریزیم، کیسه ای ندوخته و انبانی از بیت المال بر دوش نداریم که طمع یا ترس زبانمان را از بیان حق باز دارد.

بترسید از کسی که جز خدا پناهی ندارد و بترسید از کسی که چیزی برای از دست دادن ندارد، اینک جز خدا برای این مردم پناهی نمانده و می دانید که همه چیزم را در این مبارزه از دست داده ام، دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم، ازچه باید بترسم، زن و فرزند و جمجمه ام را نزد خدا به عاریت می سپارم و تا طشت رسوایتان را از بام نیافکنم از پای ننشینم.
ای وارثان عمرو عاص، ای اولاد معاویه، ای پسر مرجانه، این گوی و این میدان !

 

صلح نیوز؛ یکی از این سایت های دروغپرداز در خبری سرا پا کذب نوشته است:

" اختصاصی / سفر مهدی خزعلی به دبی و سکونت در برج العرب و دیدار با عبدالصابر و حضور در رستوران نانس!"


اولاً: من ممنوع الخروجم و بیش از دو سال است که سفری به خارج از کشور نداشته ام، حتی مادرم نذر کرده بود که آزاد شوم و به اتفاق سفری به کربلا برویم و حضرات برای کربلا هم رضایت ندادند تا چه رسد به دبی و برج العرب!

ثانیاً : من قریب 20 سال است که اقامت دبی را در گذرنامه دارم و هنوز داخل برج العرب را ندیده ام تا چه رسد به سکونت !

ثالثاً : من عبدالصابر نمی شناسم و نمی دانم کیست و از کجا پیدا شده است، این اسم را اولین و آخرین بار در این خبر دیده ام!

رابعاً : از رستورانی به نام نانس هم بی خبرم !

خامساً : واقعاً هنر سربازان گمنام ولایت را ارج می نهم که در یک سطر خبر چهار دروغ فاحش می نگارند...! اینها حیا را خورده و خجالت را قی فرموده اند، باید به حال کسی که اینها فدایی و جان بر کف اویند گریست! با این دروغ ها پایه های حکومت را می خواهند مستحکم فرمایند...!

سادساً : خرده نگیرید که چرا اعداد را عربی نوشته ام، این هم از نتایج سکونت در برج العرب است! از بیخ عرب شدیم ، رفت!

29/10/92 میلاد پیامبر(ص)

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart