پنجشنبه, 31 خرداد 1397

سی و پنجمین نشست سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

سی و پنجمین نشست سرای قلم

پیرمغان: غزل 334 حافظ

گر دست رسد در سر زلفین تو بازم

چون گوی چه سرها که به چوگان تو بازم

استاد صلصال گیلانی، دکتر مهدی خزعلی

شعر نیمایی: جناب محرم خرمگاه (کارشناس هنر)

گزارش کار کمیته ها

سه شنبه 24 دیماه 1392 ساعت 18

سرای اهل قلم

افزودن نظر


Joomlart