چهارشنبه, 30 خرداد 1397

شاکی مداح هفت تیر کش هم رضایت داد...!

نامه الکترونیک چاپ PDF

چه عرض کنم

همسران سامی و قاتل سامی از آمران قتل شوهرانشان اعلام رضایت کردند...!

جناب سرهنگ مسئول پرونده قتل کاظم سامی هم سر به نیست شد و هنوز مفقود الاثر است...!

بازماندگان شهدای کهریزک هم از قصاص قاتلان منصرف شدند...!

آن زن و شوهری که شاکی حضرت حجة الاسلام نماینده ذوب در ولایت به اتهام زنای محصنه بودند نیز وادار به ترک شکایت شدند...!

آن شاکی ازاله بکارت فلان حضرت هم گم و گور شد...!

شوهر دختر فلان مسئول هم سر به نیست شد...!

پزشک کهریزک هم جان سپرد...!

مسئول انفورماتیک وزارت کشور در انتخابات 88 هم زیر کامیون جان سپرد ...!

و صدها مورد دیگر را من هم ببینم، بخاطر امام حسین رضایت می دهم...!

علی الحساب من هنوز از کسانی که دستم را شکستند و با پای زخمی و دهان پر خون به سلول انفرادی ام افکندند و کسانی که در سایت صدا و سیما و روز نامه ایران و سایت های دروغ پرداز وابسته به سپاه و اطلاعات به تهمت و افترا و دروغ علیه اینجانب پرداخته اند و از همه شکایت کرده ام ، رضایت نداده و نمی دهم و صد البته در این سال ها هیچ رسیدگی هم نشده است و نخواهد شد...!

البته بخاطر این شکایت ها از مامورین وزارت و بازجو و بازپرس و قاضی و مدیران غیر مسئول سایت های دروغ پرداز، برایم من 10 پرونده سیاسی درست کردند و بارها مرا تا پای مرگ بردند...!
من تا رسوایی این نامردمان از شکایت خود دست برنمی دارم...

افزودن نظر


Joomlart