پنجشنبه, 31 خرداد 1397

جلسه سی و چهارم سرای اهل قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

سی و چهارمین نشست سرای قلم

با حضور دکتر مصطفی بادکوبه ای

پیر مغان : غزل 333 دیوان حافظ

نماز شام غریبان چو گریه آغازم

به مویه‌های غریبانه قصه پردازم

به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار

که از جهان ره و رسم سفر براندازم

من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب

مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم

* گزارشی از شورای سیاستگذاری سرای قلم و کمیته های تخصصی *

* دوستان داوطلب عضویت در کمیته های تخصصی در این جلسه مدارک خود را تکمیل فرمایند*

* سه شنبه 17 دیماه 1392 ساعت 18 *

سرای اهل قلم

افزودن نظر


Joomlart