چهارشنبه, 30 خرداد 1397

یوسفی اسیر چاه برادران (فرشاد اسود)

نامه الکترونیک چاپ PDF

شعر فرشاد اسود به دکتر مهدی خز علی:

برای یوسفی که در عصر فرعونیان معاصر، اسیر چاه برادران گشته

رهسا نیوز: فرشاد اسود، یکی از یاران سرای اهل قلم در شعری، مهدی خزعلی را ستود.

شعر زیر تقدیمی از فرشاد اسود به دکتر خزعلی است که در ابتدای آن نوشت:

برای یوسفی که در عصر فرعونیان معاصر، اسیر چاه برادران گشته

برای جامانده کاروان همت و باکری

برای کسی که شرافت معنایش را از وجودش به عاریت گرفته.

خبر رسید که باز جنگ است؛ راهی شد

هوای دریا به سر داشت ؛ماهی شد

و عشق در به درش گشت و گشت دنبالش

دوید پشت سرش؛ عشق هم سپاهی شد

گناهش این که چرا زنده مانده، از آنسو

خبر رسید اخیراً که دادگاهی شد

تفسیر شرف ،به عصر فرعونها

بدست برادرانش به قعر چاهی شد

گذشت فصل زمستان و آخرِ قصه

دوباره نَقل، همان نَقلِ روسیاهی شد

تو هم‌قطارِ رفیقانِ رفته‌ات هستی

ترس دارم زبانم لال شهید خواهی‌شد…

......................................................................................

با سپاس و قدردانی از همه دوستان در دوران حبس و اعتصاب غذا

با آرزوی آزادی همه اسیران در حبس و حصر

افزودن نظر


Joomlart