دوشنبه, 25 تیر 1397

سی و سومین نشست سرای اهل قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

سی و سومین نشست سرای قلم

پیرمغان: غزل 332 حافظ

با حضور استاد صلصال گیلانی ( شاعر نوپرداز)

مزن بر دل ز نوک غمزه تیرم        که پیش چشم بیمارت بمیرم

دکتر مهدی خزعلی:

گزارش شورای سیاستگذاری،  اساسنامه سرای قلم، آیین نامه عضویت و آیین نامه داخلی

زمان: سه شنبه 3 دیماه 1392 ساعت 18

مکان: سرای قلم

* دوستان سرای اهل قلم جهت تکمیل و تمدید عضویت در این جلسه اقدام فرمایند

افزودن نظر


Joomlart