چهارشنبه, 30 خرداد 1397

گزارش سی و یکمین نشست سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

جلسه با برنامه پیرمغان آغاز شد.
هر سه شنبه یک غزل حافظ شرح و تفسیر می شود و با دیدگاهها و برداشت های متفاوت از لسان الغیب خواجه شمس الدین حافظ آشنا می شویم.

این هفته غزل 330 بود:

تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم             تبسمی کن و جان بین که چون همی‌سپرم

چنین که در دل من داغ زلف سرکش توست          بنفشه زار شود تربتم چو در گذرم

بر آستان مرادت گشاده‌ام در چشم                     که یک نظر فکنی خود فکندی از نظرم

چه شکر گویمت ای خیل غم عفاک الله                که روز بی‌کسی آخر نمی‌روی ز سرم

غلام مردم چشمم که با سیاه دلی                     هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم

به هر نظر بت ما جلوه می‌کند لیکن                     کس این کرشمه نبیند که من همی‌نگرم

به خاک حافظ اگر یار بگذرد چون باد                    ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم

شرح غزل با شاعر توانمند همایون حسینیان و آرش نیلگون و سبحان میرزایی بود.

سپس دکتر مهدی خزعلی به تبیین  اهداف عالی سرای قلم و شرح و بسط اساسنامه و ساختار و کمیته های تخصصی پرداخت و در خاتمه هم پرسش و پاسخ و تریبون آزاد برگزار شد.
جلسات سه شنبه سرای قلم، محفلی برای آشنایی اصحاب اندیشه و قلم است.

امید است با شکل گیری کمیته ها جلسات سرای قلم هر روز پربارتر شود و بتوانیم در استان ها جلسات سرای قلم را برگزار نماییم.

1392/9/19

دبیرخانه سرای قلم

افزودن نظر


Joomlart