چهارشنبه, 30 خرداد 1397

کارگاه شعر سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF
کارگاه حرفه ای شعر

* آموزش شیوه های نگارش
* تحلیل و بررسی سیر تحول شعر در ایران
* نقد حضوری آثار اعضا

کارشناس: استاد علیرضا راهب

جلسه نخست 18 آذر 1392 ساعت 16

بلوار کشاورز-خیابان 16 آذر- کوی عبدی نژاد- پلاک 18 سرای قلم

افزودن نظر


Joomlart