پنجشنبه, 31 خرداد 1397

مصاحبه برادرم سمیر

نامه الکترونیک چاپ PDF

برادرم سمیر پس از یک سال سکوت اجباری، لب به سخن گشود و مصاحبه ای مجعول که توسط سیستم امنیتی و - بازجوی من - طراحی و به نام او در خبرگزاری سپاه (تسنیم) منتشر شده بود را رسما رد کرد.

لینک مصاحبه سمیر

http://www.youtube.com/watch?v=gfC_FSgxLxA

افزودن نظر


Joomlart