چهارشنبه, 30 خرداد 1397

بورس مناصب

نامه الکترونیک چاپ PDF

بازار بورس مناصب داغ است!
راستی مظنه استانداری چند است؟
فرمانداری کلانشهر به چند؟
فرمانداری شهرستان؟
بخشداری چند است؟
برای ریاست دانشگاه مشتری پر و پا قرص داریم!
نمی شه پست ها را به مزایده بگذارید؟
این آبدارچی ما هم دندانش را برای آبدارخانه قبله عالم تیز کرده است، پیش قسط هم می پردازد!

افزودن نظر


Joomlart