پنجشنبه, 31 خرداد 1397

16 آذر، روز دانشجو گرامی باد

نامه الکترونیک چاپ PDF

16 آذر، روز دانشجو گرامی باد
فراموش نکنیم که آن روز هم شاه اعلام کرد که در اثر تیراندازی عناصر خودسر سه نفر از دانشجویان کشته شدند!
تازه تیراندازی هم هوایی بوده است!
البته منافقین را متهم نکرد و نگفت که دانشجوها بسیجی بوده اند!

افزودن نظر


Joomlart