پنجشنبه, 31 خرداد 1397

فراخوان بیست و نهمین نشست سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

بیست و نهمین نشست سرای قلم

 

پیر مغان : غزل 329 حافظ

محرم : پژوهشی قرآنی از استاد بادکوبه ای

منشور و مرامنامه سرای قلم

صندلی سبز

زمان : سه شنبه 12 آذرماه 1392 ساعت 18

مکان : سرای قلم

 

***حضور به هنگام شما موجب امتنان است ***


افزودن نظر


Joomlart