چهارشنبه, 30 خرداد 1397

احمدی نژاد و مدیریت کافه...!

نامه الکترونیک چاپ PDF
صد روز نخست دولت روحانی به بررسی وضعیت موجود اختصاص یافت، در گزارش آمده بود که دولت احمدی نژاد  علی رغم داشتن بیشترین درآمد در تاریخ ایران، مقروض ترین دولت نیز می باشد.
تصویری از یک سرزمین سوخته ارائه شد، کشوری که در سال آخر خاتمی جشن خودکفایی گندم گرفت، به اول وارد کننده گندم دنیا تبدیل شد و روزی که روحانی دولت را تحویل گرفت، فقط سه روز ذخیره گندم داشتیم...!
می گویند مدعی مدیریت جهانی، در دوران دانشجویی، مدیریت کافه دانشگاه را می گیرد، علی  رغم این که اجاره نمی داده و هیچ هزینه سربار و مالیات و غیره و ذالک نداشته، این امتیاز انحصاری هم بوده و هیچ رقیبی نداشته است، ظرف یک سال به دلیل زیان بالا از او پس می گیرند...!
رفیق ما می گفت:" اگر این خبر به امام می رسید، امام در آن جمله معروف، به جای نانوایی، می فرمود:" آقایان یک کافه را هم نمی توانند اداره کنند!"
البته ما بی بصیرتان اینها را می دانستیم و در سال 1383گفتیم که او شهرداری را خراب کرده و اگر وارد دولت شود، ما وارث یک سرزمین سوخته خواهیم شد، و در سال 86 نیز این مطالب را در " کتاب آینه " منتشر نمودم، اما کو گوش شنوا، هر روز از او معجزه ای می گفتند، رهبری 126 بار او را در سخنرانی ها حمایت کرد، پدر من می گفت:"او مورد تایید امام زمان و فاطمه زهراست" مصباح و جنتی و ... نیز هکذا و فاطی خانم هم که او را معجزه هزاره سوم می دانست...!
همه اینها - از صدر تا ذیل - در این مدیریت جهانی شریکند و باید پاسخ دهند، حداقل بیایند و از ما بی بصیرتان بصیرت بیاموزند و عذرخواهی کنند!
این اصحاب بصیرت، بیایند تا کمی روشنشان کنیم، هنوز هم برای آینده حرف هایی داریم که دیر می شود...!
مثلاً اگر یک جو عقل داشته باشند می فهمند که ادامه حصر هیچ سودی برایشان ندارد و فقط بر هزینه آنها می افزاید و اگر خدای ناکرده اتفاقی برای یکی از عزیزان در حصر بیافتد، دیگر نمی توان برایش جبرانی متصور شد و راه آشتی بسته می شود.
اگر به اندازه دانه خردلی تدبیر داشتند، می فهمیدند که پس از 24 خرداد، حصر میر حسین و کروبی سالبه به انتفاء موضوع است و هیچ خطری جناح حاکم را تهدید نمی کند، مگر این که در حصر برای این دو خطری پیش آید...!
اگر اندکی فهم داشتند، می فهمیدند که توافق نامه موقت باید با اعتماد سازی دائمی شود و شش ماه بعد دنیا نگاه می کند که آیا این دولت مستقل است و می توان به او اعتماد کرد یا این که او اختیار انتصاب یک مدیر را هم ندارد و باید صلاحیتش توسط عوامل مستقر در وزارت تایید شود! آن وقت است که دنیا فکر می کند که این نرمش قهرمانانه یک تاکتیک است، و طرف می خواهد زمان بخرد و دوباره ماجراجویی کند، و این موجب زیاده خواهی خواهد شد، فردا نگویید که نگفتی!
اگر مانع کار دولت شوید و او را در تنگنا قرار دهید و اگر مسئله حقوق بشر را حل نفرمایید، در داخل ضعیف خواهید شد و ناگزیرید در خارج باج بدهید...!
از گذشته خود توبه کنید، به مردم اعتماد کرده و اصلاحات را یاری کنید...!
اگر در جبران بکوشید، مردم شما را می بخشند.
مهدی خزعلی
9/9/92

افزودن نظر


Joomlart