چهارشنبه, 30 خرداد 1397

برنامه کوهپیمایی این هفته

نامه الکترونیک چاپ PDF

برنامه کوهپیمایی این هفته
ساعت 5 صبح از حیّان حرکت می کنیم
ساعت 5.30 میدان درکه جنب مسجد
صبحانه جوزک
یک گروه برمی گردند و یک گروه به پلنگ چال می روند


گروه کوهنوردی باران

افزودن نظر


Joomlart