يكشنبه, 03 تیر 1397

نتایج نظر سنجی قمه زنی

نامه الکترونیک چاپ PDF

بررسی آماری نظرسنجی قمه زنی نشان می دهد که رای دهندگان فضای مجازی و کسانی که به یک سایت منتقد و سیاسی سر می زنند، 59 درصد به هر دلیل رای موافق به قمه زنی داده اند و 41 درصد مخالف بوده اند.

این که دلیل موافقین چه بوده است؟ آیا حب حسین است یل بغض معاویه نمی دانم؟ شاید جمعی به واسطه مخالفت روحانیون درباری با قمه زنی چنین رای داده اند، شاید این رای را مخالفت با روحانیون حکومتی می دانند، شاید هم به عشق حسین علیه السلام چنین رایی داده اند، علی ای حال نتیجه این رای گیری این است که برای روشن شدن مطلب نیاز به کار فرهنگی عمیق و جدی است.

برای موافقین و مخالفین آرزوی توفیق در شناخت اباعبدالله و نهضت حسینی را دارم.

مهدی خزعلی

1392/9/7

افزودن نظر


Joomlart