دوشنبه, 25 تیر 1397

انجمن پزشکان عمومی

نامه الکترونیک چاپ PDF
نگذاریم انجمن های علمی نیز سیاسی یا به تعبیر بهتر دولتی شوند، انحصار طلبان حتی به سازمان های غیر دولتی نیز رحم نمی کنند و می خواهند همه چیز و همه کس در خدمت آنان باشند، همه دست بوس و پا بوس باشند، حاکمیت برنامه دارد تا مدیران اتحادیه ها و تعاونی ها و انجمن ها را در سلطه داشته باشد، نکند روزی صدایی مخالف برخیزد یا سازی ناکوک نواخته شود و امروز در انجمن پزشکان عمومی برنامه ای مشکوک در جریان است، هیات مدیره ای که بیش از یک سال از دوره ماموریتش می گذرد، انتخابات را به عقب می اندازد تا ابتدا با تغییر اساسنامه راه کاندیداتوری برخی از اعضای جوان را ببندد و ...در این راستا نامه ای به مسئولین وزارت بهداشت نوشته ام که در زیر می آید:
 از دوستان پزشک عمومی می خواهم تا با امضای این نامه و ارسال برای انجمن پزشکان عمومی و کمیسیون انجمن های علمی مانع این اتفاق نامیمون در جامعه پزشکی شوند
  جناب آقای دکتر نادر ممتاز منش
  دبیر کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی
  با سلام و اهدای تحیت؛ احتراماً به استحضار می رساند، یک سال و اندی است که ماموریت سه ساله هیات مدیره انجمن پزشکان عمومی کشور به پایان رسیده است، بدیهی است تصدی پس از دوران ماموریت نه قانونی است و نه شرعی می باشد، تا چه رسد به تاخیر مجدد انتخابات برای تغییر اساسنامه انجمن.
  بدیهی است اگر تغییراتی در اساسنامه لازم باشد باید توسط هیات مدیره جدید و قانونی به مجمع عمومی پیشنهاد شود و ادامه تصدی مدیران منقضی خلاف شرع است.
  لذا از آن مقام مسئول می خواهیم با احترام به قانون و حقوق پزشکان عمومی، نسبت به برگزاری انتخابات در موعد مقرر(6/12/88) اقدام فرمایند .
و ما علینا الا البلاغ
دکتر مهدی خزعلی

 

افزودن نظر


Joomlart