چهارشنبه, 30 خرداد 1397

مرجع یعنی سید علی سیستانی دام عزه

نامه الکترونیک چاپ PDF

مرجع باید الگو باشد، باید پا جای پای پیامبر بگذارد، باید به سنت نبی و سیره علی عمل کند، آیت الله سیستانی مثل همه روی زمین می نشیند، در خانه ای محقر و ساده زندگی می کند، اجازه دستبوسی نمی دهد، دستور داده است تا عکس او را از ادارات عراق جمع کنند و از همه مهمتر فرموده است که در هدر سایت "آیت الله العظمی " را حذف و بنویسند " سید علی حسینی سیستانی"

افزودن نظر


Joomlart