چهارشنبه, 30 خرداد 1397

ممانعت ماموران امنیتی از برگزاری مراسم سالگرد فروهر

نامه الکترونیک چاپ PDF

متاسفانه ماموران امنیتی - علی رغم مجوز قبلی برای مراسم - با حضور پر تعداد لباس شخصی ها در اطراف خانه مرحوم فروهر، از ورود افراد ممانعت بعمل آوردند.

حضور مردم برای این مراسم بی سابقه بوده است و با ممانعت مامورین متفرق شدند.

نمی دانم چرا باید قربانیان قتل های زنجیره ای از داشتن مجلس ختم هم محروم باشند، خدای ناکرده مرم فکر می کنند که کار خودتان است، نه کار عناصر خودسر، که این قدر آشفته اید!

* لینک مصاحبه خانم پرستو فروهر

افزودن نظر


Joomlart