پنجشنبه, 31 خرداد 1397

روضه منزل آقای یونسی

نامه الکترونیک چاپ PDF

دیشب آخرین شب روضه منزل آقای یونسی - وزیر اطلاعات خاتمی و دستیار ویژه روحانی - بود، جمعیت بیش ازحد پیش بینی بود و مرتب فرش و قالیچه می آوردند و در پارکینگ می انداختند!

همینطور که جمعیت را نگاه می کردم، به یاد روزهای غربت اصلاح طلبان افتادم، روزهایی که خیلی از این آدم ها احتیاط می کردند و حتی یک تلفن هم به دوستان سبزشان نمی زدند!

حالا روضه اصلاحات شلوغ و پلوغ است و آقایان وقت ندارند سرشان را بخارانند و روضه به اصطلاح اصولگرایان کساد است! حق -جل و علا-چه زیبا فرمود که :" تلک الایام نداولها بین الناس" این روزهای شکست و پیروزی را بین مردم می گردانیم.

اصلاح طلبان باید مراقب باشند و فریب این شلوغی را نخورند که فرصت طلبان از این روضه به آن روضه می روند و اشکی اینجا می ریزند و آهی آنجا...!

بگذریم، همه بودند، خاتمی و جهانگیری و زنگنه و انصاری و گودرزی و محمد رضا خاتمی و جمع کثیری از اصلاح طلبان و از سوی دیگر برخی اصولگرایان و مسئولین قوه قضاییه، به دوستی گفتم بروم با قتله خویش هم چاق سلامتی کنم...

خیلی ها بازجویشان را آنجا زیارت کردند...!

اکبر خوش کوشک هم بود و قرار شد برای جلسه بعد سرای قلم مهمان ویژۀ اهل قلم  باشد و به سئوالات ما پاسخ گوید.

سخنران هم از وفق و مدارا و گذشت و بخشش و عفو می گفت و این که کینه از شیطان است، این کینه ورزی خلاف دین است...! نمی دانم با که بود؟ اما با هر که بود، سخن حق و زیبایی بود...! ما که همه را بخشیده ایم و بنا نداریم حلقه معیوب انتقام و کینه و جنایت را ادامه دهیم، ما شعار پیامبر در فتح مکه را سرلوحه امر خویش داریم که فرمود:" الیوم یوم المرحمه"

والسلام

1392/8/27

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart