چهارشنبه, 30 خرداد 1397

بیست و هفتمین نشست سرای اهل قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

پیر مغان: غزل 327 لسان الغیب حافظ و مرثیه عاشورایی

آزادی بیان و قلم

تجلیل از آزادگان سرای قلم

گزارش شورای سیاستگذاری و چشم انداز سرای قلم

دوستان و اعضای محترم سرای اهل قلم

حضور به هنگام شما را چشم انتظاریم

زمان: سه شنبه 28 آبان ماه  1392 ساعت 18

مکان: سرای قلم

*دوستانی که مطلب کوتاهی مرتبط با برنامه سرا دارند و مایلند در این جلسه بیان کنند، ایمیل فرمایند تا برایشان در حد وسع زمانی اختصاص داده شود.

*تلاش ما این است که افراد با مطالعه در جلسه حضور یابند و با مطالعه اظهار نظر فرمایند، فلذا دوستانی که مایلند مقاله یا شعرشان در جلسه ارائه شود، قبلاً ایمیل فرمایند تا وقت برایشان اختصاص داده شود.

* در موضوع آزادی قلم و بیان و غزل 327 حافظ و غزل 94 (مرثیه عاشورا) مطالعه فرمایید.

رندان تشنه لب را آبی نمی‌دهد کس

گویی ولی شناسان رفتند از این ولایت

در زلف چون کمندش ای دل مپیچ کان جا

سرها بریده بینی بی جرم و بی جنایت

افزودن نظر


Joomlart