چهارشنبه, 30 خرداد 1397

در نظر سنجی قمه زنی شرکت فرمایید

نامه الکترونیک چاپ PDF

سال هاست که بحث قمه زنی بین مردم مطرح است و هر کس از منظری به آن می نگرد، مراجعی آن را حرام و برخی جایز و نوادری مستحب می دانند، اما همه متفق القولند که اگر برای بدن زیان داشته باشد و احتمال لطمه به بدن یا هلاکت باشد بر مبنای قاعده "لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام" حرام است  و باز همه متفق القولند که اگر این قمه زنی در نیای امروز موجب وهن اسلام و شیعه شود باز حرام است و جایز نیست،

ضرر به بدن را باید از پزشکان پرسید، که به عنوان یک پزشک قطعاً تجویز نمی نمایم و قطعاً خلاف بهداشت جسم و روان است و زیان فردی و اجتماعی آن انکار ناپذیر است، بخصوص که صحنه هایی داریم که در اثر چشم و هم چشمی زیاده روی کرده اند و لطمات جبران ناپذیر بر خود وارد ساخته و گاه منجر به عفونت های شدید و حتی مرگ شده است.

ولی مسئله وهن شیعه و اسلام و این که تأثیر این عمل در افکار مردم جهان چیست؟

آیا شیعه با این عمل ترویج می شود یا موجب وهن شیعه است؟ این را باید از افکار عمومی سئوال کرد، حتی مراجع تقلید نیز این موضوع را به ما واگذار می کنند که خود موظف به تشخیص هستیم که آیا این عمل در دنیای امروز موجب وهن می شود یا خیر؟

پس در نظر سنجی سایت شرکت فرمایید، این یک پاسخ برای مرجعیت شیعه است که بتواند بر مبنای آن حکم صادر کند.

آیا قمه زنی موجب وهن شیعه است؟ یا خیر؟

با سپاس

مهدی خزعلی

1392/8/22

افزودن نظر


Joomlart