چهارشنبه, 30 خرداد 1397

نظر سنجی مذاکره با آمریکا

نامه الکترونیک چاپ PDF

برایم جالب بود که نظر سنجی مذاکره با آمریکا را که در سایت گذاشتم، تا این ساعت کمتر از 2 درصد مخالف داشته است و بیش از 98 درصد با مذاکره برای استیفای حقوق و پیگیری مطالبات موافقند.

از 201 رای فقط 4 رای " خیر" بوده است.

افزودن نظر


Joomlart