چهارشنبه, 30 خرداد 1397

دیدار با دکتر عارف

نامه الکترونیک چاپ PDF

دیروز به دیدار دکتر عارف رفتم، از میان رجال سیاسی که ملاقات کردم، او بیش از همه به ضرورت تحزب باور دارد، و قبول دارد که باید حزب فراگیر باشد و معتقد است که نباید حزب قائم به فرد باشد و باید همه در حزب یکسان باشند.

او هم نهادهایی را که تفکر هیئتی دارند و حزب را برنمی تابند نقد می کند، او عزم جزم کرده برای تحزب و کار حزبی، این را به فال نیک می گیریم و از همه می خواهیم که فقط به حزب فکر کنند، اگر نذر می کنند برای حزب باشد و اگر می خواهند کاری ماندگا برای خود بکنند، حزب بسازند... و بس

فقط با تحزب می توان این کشور را نجات داد، اگر حزبی را بستند، حزبی نو ایجاد کنید ، تا به دموکراسی و آزادی برسید...

نا امید نشوید، اینکه نمی گذارند، رفع تکلیف نمی شود، ما باید با تلاش مستمر راهی باز کنیم...

1392/8/15

مهدی خزعلی

افزودن نظر


Joomlart