سه شنبه, 26 تیر 1397

روضه منزل آقای موسوی لاری

نامه الکترونیک چاپ PDF

امشب به روضه آقای موسوی لاری رفتم، خیلی از عزیزان بودند، هم روضه است و هم دیدار یاران، رمضان زاده هم بود، دلم سخت برایش تنگ شده بود، مثل همیشه استوار و پا برجا!

همه بودند، اسم نمی آورم، فقط رمضان زاده را نوشتم، چون مدتها بود او را ندیده بودم و ...

افزودن نظر


Joomlart