چهارشنبه, 30 خرداد 1397

دستور بازگشت به کار دکتر زهرا موسوی

نامه الکترونیک چاپ PDF

پس از بررسی مسئولین فعلی و سابق وزارت علوم، مشخص شد که پرونده خانم زهرا موسوی هیچ مشکلی ندارد و دستور بازگشت به کار ایشان به ریاست دانشگاه الزهرا ابلاغ شد.

این اقدام را به فال نیک گرفته و از وزیر علوم و آموزش عالی قدردانی می نماییم.

افزودن نظر


Joomlart