پنجشنبه, 31 خرداد 1397

اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران انتخاب شدند

نامه الکترونیک چاپ PDF
بیستمین مجمع سالیانه انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، با هدف انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی در محل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی‌ برگزار شد.
ایلنا: بیستمین مجمع سالیانه انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران با حضور وزیر بهداشت و جمعی از مدیران و دست اندرکاران حوزه سلامت، با هدف انتخاب اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی در محل دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی‌ برگزار شد.

به گزارش ایلنا، این جلسه با سخنرانی دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت، دکتر محمدرضا ظفرقندی دبیرکل انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران و دکتر علی شکوری راد عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران آغاز شد.

در ادامه این مراسم، انتخابات انجمن برگزار گردید.

بر اساس این گزارش در این جلسه:

در گرو پزشکان:

۱- دکتر علی شکوری راد

۲- دکتر محمد رضا ظفر قندی

۳- دکتر سیدرضا رییس کرمی

۴- دکتر سیدتقی نوربخش

۵- دکتر ایرج حریرچی

۶- دکتر واعظ مهدوی

۷- دکتر مهدی خزعلی

۸- دکتر سعید سمنانیان

۹- دکتر سعید رضا رحمدار

۱۰- دکتر مجتبی سالاری فر

۱۱- دکتر عبدالرحیم اسدی لاری

۱۲- دکتر محمد خلخالی

۱۳- دکتر عزت اله گل علیزاده

۱۴- دکتر وحید قبادی

۱۵- دکتر سعید تاملی

۱۶- دکتر مسعود حبیبی

۱۷- دکتر منصور نصیری کاشانی

۱۸- دکتر امیر معتمدی

۱۹- دکتر محمدعلی بیطرف

۲۰- دکتر یاسین بنی طرفی

۲۱- دکتر اسماعیل میرزایی (علی البدل)

۲۲- دکتر محسن قدمی (علی البدل)

۲۳- دکتر فرید سرابیان (علی البدل)

۲۴- دکتر احمد هوشنگی (علی البدل)

۲۵- دکتر احمد فیاض بخش (علی البدل)

در گروه دندانپزشکان:

۱- دکتر علی تاجرنیا

۲- دکتر فرشته بقایی

۳- دکتر محمدصادق آخوندی

۴- دکتر سیدمصطفی فاطمی

۵- کاظم آشفته (علی البدل)

۶- دکتر فخرالدین حیدریان (علی البدل)

در گروه داروسازان:

۱- دکتر عباس کبریایی‌زاده

۲- دکتر مرتضی خیرآبادی

۳- دکتر فریدون سیامک‌نژاد

۴- دکتر مهدی کدخدایی

۵- دکتر یداله سهرابی (علی البدل)

۶- دکتر متولی‌زاده (علی البدل)

در گروه پیراپزشکان و علوم پایه:

۱- دکتر غلامرضا انصاری

۲- دکتر علی پورفتح اله

۳- دکتر محمد کاخکی

۴- و دکتر محمدرضا یزدان پناه (علی البدل) به عنوان اعضای اصلی و علی البدل شورای مرکزی و آقایان:

۱- دکتر محمد چوبینه

۲- دکتر محمد جباری

۳- دکتر یوسف کاظم‌نژاد

۴- و دکتر کمال بیگی‌ (علی البدل) نیز به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران برای مدت دو سال انتخاب شدند.

 

افزودن نظر


Joomlart