چهارشنبه, 30 خرداد 1397

با لانه کرکسان چه کردی ای مرد...

نامه الکترونیک چاپ PDF

با لانه کرکسان چه کردی ای مرد

کز بعد تو از جنازه ات می ترسند

به اطلاع می رساند که مراسم بزرگداشت "استاد احمد قابل"  در تهران از سوی مقامات امنیتی لغو شد.

برایخانواده و دوستان و همسنگران مرحوم احمد قابل صبر و اجر مسئلت داریم.

* یادش بخیر سال گذشته نشست نهم آبان سرای قلم که به یورش ماموران وزارت و دستگیری یکصد نفر انجامید هفت مرحوم قابل بود و آن روز  هم مراسم در تهران لغو شد، هنوز دولت اعتدال و وزارت کشورموفق به تغییر رویه نشده است و هنوز نمی توانیم حتی ختم عزیزانمان را برگزار کنیم!

مهدی خزعلی

1392/8/2

افزودن نظر


Joomlart