چهارشنبه, 30 خرداد 1397

دیدار با محمد علی ابطحی

نامه الکترونیک چاپ PDF

چند روز پیش به ملاقات محمد علی ابطحی در بیمارستان جم رفتم.

آقای نیکویی که پس از 3 سال حبس آزاد شده بود، از گفتگوی ادیان آقای ابطحی پرسید

ابطحی از تعطیلی کار و مشکلات و یاران نیمه راه گفت!

دیدم همدردیم...!

اما این روزها هم می گذرد و ...

مهدی خزعلی

1392/8/2

افزودن نظر


Joomlart