چهارشنبه, 30 خرداد 1397

جشن تولد انجمن غزل

نامه الکترونیک چاپ PDF


دیشب جشن تولد سی و دو سالگی انجمن غزل بود، استاد سرکار خانم غزل تاجبخش کیک سی و دوسالگی غزل را برید و اهل ادب کامشان را شیرین کردند، امید که سی و سه سالگی غزل را در فضایی باز و بدون واهمه برگزار کنند و دیگر ترسی نداشته باشند.

دیشب برای اولین بار جناب آقای خلیل جوادی شاعر شعر معروف "محکمه الهی" را دیدم، کتاب محکمه الهی را تقیمم کرد، جای شکرش باقی است که به کتابش مجوز دادند.

پشت جلد کتاب این بیت را نوشته است که خیلی به دلم نشست:

شما زمینیا همش همینید           اون وَرِ میزی رو خدا می بینید

مهدی خزعلی

1392/7/29

افزودن نظر


Joomlart