چهارشنبه, 30 خرداد 1397

کیهان نشینان شرارت نکنند!

نامه الکترونیک چاپ PDF

کیهان نشینان ، از عرش به فرش آیند و گاهی کنار ما بنشینند، از دردهای این مردم خسته بپرسند، از دختر دانشجوی آبرومندی که برای خرج تحصیل تن به پاک کردن شیشه ماشین داده است، از فقر و فحشا که هدیه کیهانیان برای مردم بود، امروز در پی مذاکرات موفق دولت اعتدال، تیتر کیهان چه بود؟

" 5+1 ذوق زده است، سهم مردم ایران چه بود؟!"

کیهان نشینان؛ شما که با رانت و از بیت المال علیه مردم فقیر و خسته ایران می نویسید، 35 سال شما هرآنچه خواستید کردید، سهم ما چه بود، از 800 میلیارد دلار درآمد دولت نهم و دهم - که در تاریخ ایران بی سابقه بود - جز فقر و فساد و فحشا عایدی داشتیم؟ دزدان هزار هزار میلیاردی و سرداران مولتی میلیاردر در این دوران زاده و چاق و چله گشتند!

آنکه افکارش به شما نزدیک بود، در روستا های مملکت می گشت و به جای حل مشکل بهداشت انسان و دام روستایی، به جای حل مشکل تحصیل کودک روستایی، به جای حل مشکل جاده و آب و برق و گاز روستایی، به جای اشتغال و کشاورزی روستایی، فریاد "انرژی هسته ای حق مسلم ماست" سر می داد و با این شعار هستی ما را بر باد داد، کجاست آن انرژی هسته ای، اینک روستایی ما از دیدن هسته خرما هم محروم است! از جان این مردم نجیب چه می خواهید، همه که مثل شما وصل به کر نیستند، همه که امکانات فضا نوردی ندارندريا،که در فضا سیر کنند و با جیب خالی پز عالی دهند و با شکم خالی فندقی بشکنند!

همه که کیهان نشین نیستند، همه که دستشان به آسمان نمی رسد که مائده آسمانی سر سفره شان باشد، اهل کرامات هم نیستند که از خوان غیب ارتزاق فرمایند! این شما کیهان نشینان و آسمانیانید که دل در گرو زمین ندارید و اگر همه ما اهل زمین به فلاکت و بدبختی دچار شویم، باز شما با اسباب فضانوردی تان خوش و خرم  در فضا سیر می فرمایید، غمی ندارید و شعار های انقلابی می دهید!

حضرات آسمانی تبار، 35 سال نوبت شما بود، بگذارید 4 سال هم این زمینیان با شیوه زمینی اداره کنند و از الهامات و مکاشفات خبری نباشد، من قول می دهم که در زمانی کمتر از آنچه تصور می کنید، انرژی هسته ای وارد مدار شود و احترام و عزت به این ملت بازگردد، بس است این همه تحقیر، دنیا به ایرانی به دیده متوهمی می نگرد که یا هاله نور دارد و یا آسمانی است و گمان می کند که آنجای آسمان شکاف برداشته و این یکی تالاپی افتاده بر کره خاک و ما خاکیان باید او را سجده کنیم و دست و پایش ببوسیم!

نه عزیز دل برادر، نه شما کیهانی هستی و نه کسی از آسمان نازل شده است، نه ما دستمان به آسمان و وحی می رسد، 35 سال نوبت شما بود و بدون توجه به رای ملت، هستی ما را فدای انرژی هسته ای کردید، بگذارید دولت تدبیر و امید، طبق موازین دیپلماسی پیش رود و او را در تنگنا قرار ندهید...!

کاری نکنید که مردم شما را به عنوان عامل شرارت بشناسند و جور دیگری با شما برخورد کنند.

والسلام

مهدی خزعلی

27/7/92

 

افزودن نظر


Joomlart