سه شنبه, 26 تیر 1397

نقد نظریه گفتگوی تمدن های خاتمی

نامه الکترونیک چاپ PDF

بیست و چهارمین نشست سرای اهل قلم به نقد نظریۀ "گفتگوی تمدن های خاتمی " اختصاص دارد، اخیراً جناب آقای سید محمد خاتمی در مصاحبه ای به شرح مبسوط این نظریه پرداخته اند و به پیشنهاد ایشان نقد نظریه گفتگوی تمدن ها در دستور کار سرای قلم قرار گرفت.

در این نشست دکتر هادی خانیکی و دکتر غلامعلی خوشرو به نمایندگی از آقای خاتمی از این نظریه دفاع خواهند کرد و پاسخ منتقدان را خواهند داد.

و دکتر فؤاد صادقی (کارشناس فرهنگ و امور رسانه) و دکتر رحمت الله بیگدلی نیز به عنوان منتقد در بحث شرکت می کنند.

دوستان اهل قلمی که مایلند در این بحث شرکت فرمایند، متن مصاحبه آقای خاتمی را در سایت اندیشه پویا بخوانند.

 

زمان : روز دوشنبه 29 مهر ماه 1392 ساعت 18

مکان: سرای قلم

افزودن نظر


Joomlart