چهارشنبه, 30 خرداد 1397

دوستان مراقب باشید

نامه الکترونیک چاپ PDF

دوستان مراقب باشید
یکی از برنامه های بازجو این بود که ما را به جان هم بیاندازد و افرادی که بریده بودند این خدمت را می کردند که در جلسات بیایند و سوپر انقلابی شوند، و با رادیکال کردن فضا موجبات بسته شدن جلسات را فراهم آورند، این سیاست را در کارناوال عاشورا دیدیم، در روز عاشورا هم چنین کردند و در کلوز آپ سوزاندن تصویر امام هم همین دسیسه بود و باید مراقب سوپر انقلابی ها بود، یا از اردوگاه رقیب آمده اند - مثل کسی که پای کنفرانس مطبوعاتی روحانی شعار داد و معلوم شد در ستاد احمدی نژاد بوده است!!
یا کسانی که در بازجویی بریده اند و از سلول انفرادی می ترسند و دست همکاری داده اند تا میان ما تفرقه بیاندازند و جلسات ما را به هم بریزند، دوستان مراقب باشید، تند ترین شعارها را مدحی می داد و آخر و عاقبتش معلوم شد...فریب این شعارها را نخوریم و بیدار باشیم. ما به اعتدال و تدبیر و امید می اندیشیم و بس

مهدی خزعلی

1392/7/21

افزودن نظر


Joomlart