چهارشنبه, 30 خرداد 1397

علی جنتی: ممیزان قرآن، را هم رد می کردند!؟

نامه الکترونیک چاپ PDF

آقای جنتی در مراسم معارفه معاونان جدید وزارت ارشاد گفت:

"قرآن هم اگر وحی منزل نبود، ممیزان آن را هم رد می‌کردند."

این هم اعترافی نیک از وزیر محترم ارشاد، این سخن را به فال نیک می گیریم، اما ممیزی کتاب و قبول مسئولیت توسط ناشران نه تنها شدنی است که عین عقل و تدبیر است و. بار و هزینه زیادی از دوش دولت برمی دارد و دقت را می افزاید، باید هر کسی مسئول کار خود باشد، وزر و بار کسی را بر دوش دیگری ننهند، من 16 سال پیش راهکار این واگذاری مسئولیت را در مقاله ای ارائه کردم و منتشر شد و هنوز بر آن باور استوارم.

آقای جنتی، چگونه است که روزنامه ای با 100/000 تیراژ بدون ممیزی قبل از چاپ منتشر می شود و ما در واگذاری مسئولیت یک کتاب جیبی با 1/000 نسخه تیراژ درمانده ایم!

وقتی به ناشری جواز نشر دادیم، یعنی او را واجد شرایط نشر کتاب دانسته ایم و مسئولین همه کلمات منتشره با اوست، مثل مدیر مسئول مطبوعات، چه تفاوتی دارد؟ مگر وقتی به کسی گواهینامه رانندگی می دهیم، در تمام مسیر کنار او می نشینیم و دستی بر فرمان هدایتش می کنیم، دیگر اوست که مسئولین هدایت اتومبیل را عهده دار است و اگر خطا رود به ته دره سقوط می کند، اما در کنار هر راننده ای افسری نمی نشیند تا فرمان را بپیچاند، که خدای ناکرده به دره سقوط نکند و تصادف ننماید و چراغ قرمز و عبور ممنوع رد نشود...!

ممیزی کتاب بار اضافی برای دولت و عدم مسئولیت پذیری ناشر است، ناشر باید به حقوق خود آگاه باشد و و مسئولیت آثار خود را بپذیرد، صد البته باید یک ممیزی فنی و حرفه ای باشد که اگر ناشری نسبت به محتوای کتابی شک داشت، برای تحصیل اطمینان و جلوگیری از تباه شدن سرمایه اش، داوطلبانه کتاب را به ممیزی ارسال دارد و مهر تایید ممیزی مجوزی است که بعدها نتوانند ناشر نگون بخت را از عرش به فرش بنشانند!

ناشر با مسئولیت خود کتاب را منتشر می نماید و اگر عمل مجرمانه ای وقوع یافت، باید قوه قضاییه در حضور هیأت منصفه به آن رسیدگی نماید، و صد البته اوامر ملوکانه و منویات اعلیحضرت، نباید استقلال قوه و هیأت منصفه را زیر سئوال برد!

مهدی خزعلی

1392/7/18

افزودن نظر


Joomlart