پنجشنبه, 31 خرداد 1397

نرمش قهرمانانه...!

نامه الکترونیک چاپ PDF

امروز که حکم محکومیت چهارم مرا ابلاغ کردند - البته هنوز من ندیده ام و خبرش را از خبرگزاری فارس شنیدم و بعد از وکیل - دوستی می گفت:"دکترجان؛ چرا نرمش قهرمانانه نمی کنی؟ الان وقتش است! "

دوست دیگری پرسید:" این نرمش قهرمانانه یعنی چه؟

عرض کردم: در ولایت ما مسابقه سگهای شکارچی و گله بود، بین سگها جنگ راه می انداختند و برنده جایزه می گرفت، هم ولایتی ما سگی برده بود عجیب و غریب، به مصاف هر سگی می رفت به طرفة العینی دهان باز می کرد و سگ نگون بخت را می بلعید، لاجرم برنده بلامنازع مسابقه شد و هم ولایتی برای گرفتن جایزه اول بالای سکو ایستاد،.

خبرنگار از او پرسید:" این سگ شما نژادش چیست؟ اسمش چیست؟ "

هم ولایتی ما گفت:" ما در ولایت به آن می گوییم پا کوتاه، شما فارس ها می گویید کوروکودیل!!!"

و اما سئوال شما، ما در ولایتمان می گوییم:" غلط کردم" پایین دهی ها می گویند:" گه خوردم" شما را چه عرض کنم...!

مهدی خزعلی

1392/7/16

افزودن نظر


Joomlart