پنجشنبه, 31 خرداد 1397

بیست و یکمین نشست سرای اهل قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

گر که خواهی به عشق آن بدهی

به قلم های خسته جان بدهی

دم مغرب بیا و مهمان باش

در نشست بیان و آزادی

* موضوع: آزادی قلم و بیان

* زمان سه شنبه 16 مهر ماه 1392

ساعت 18

سرای قلم

افزودن نظر


Joomlart