چهارشنبه, 30 خرداد 1397

خیانت آنها و حماقت ما...

نامه الکترونیک چاپ PDF

تابلوی جالبی بود، دیدم حیف است شما نبینید، شما هم آن را قاب بگیرید و در برابرتان قرار دهید و حواستان باشد که حضرات در برابر صداقت شما سیاست بازی می کنند و صداقت ما در برابر سیاست حضرات عین حماقت است...!

افزودن نظر


Joomlart