چهارشنبه, 30 خرداد 1397

بیستمین نشست سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

چهارمین روز هفته چشمم را

فرش زیر گامهایت کن

به سرای قلم بیا و مهمان باش

مهر خود را به ما عنایت کن

بیستمین نشست سرای قلم

شاهنامه خوانی ( استاد امیر صادقی )

فن بیان ( استاد ولی الله مومنی)

سخن هفته (دکتر مهدی خزعلی)

اعضای محترم سرای قلم، می توانند ضمن تمدید کارت عضویت در این جلسه برای کارگاه شاهنامه خوانی و فن بیان ثبت نام نمایند.

موعد: سه شنبه 9 مهر ساعت 19

میعاد: سرای قلم

افزودن نظر


Joomlart