سه شنبه, 26 تیر 1397

سفر به نیویورک را جدی بگیرید

نامه الکترونیک چاپ PDF

جناب آقای رئیس جمهور؛

سفر به نیویورک را جدی بگیرید، این آغاز فصلی نو در روابط ایران و جهان است، شاید سرعت پیشرفت ایران از فردای این سفر قابل مقایسه با قبل نباشد، شاید فرصتی چون صلح حدیبیه در پیش پای شما گذاشته شود، می دانید پیامبر عظیم الشان اسلام در آن صلح بسم الله را از آغاز نامه و رسول الله را از میانه آن حذف کرد و آن صلح آغازی برای ترویج و تبلیغ اسلام شد، در 2 سال بعد از صلح حدیبیه رشد اسلام بیش از 200 برابر شد، و حق جل و علا آن را فتح مبین خواند.

شاید لازم باشد رئیس جمهور آمریکا را ملاقات کنید، شاید لازم باشد غنی سازی را تا اعتماد سازی تعلیق کنید، شاید لازم باشد به دنیا بگویید که کسی که هاله نور می دید، دیگر رفته است! شاید لازم باشد که به خطای جناح حاکم بر ایران در آن سالهای سیاه اذعان کنید تا آمریکا هم از خطای زمامداران  دوران کودتای سیاه پوزش بخواهد.

باید بپذیریم که مشی دولتمردان قبل بر ماجراجویی استوار بوده است و اعتماد جهانی را از دست داده ایم، باید چهره ای جدید از ایران برای جهانیان ترسیم کنید، باید مشی اعتدال و تدبیر و رعایت قواعد بین المللی را ببینند.

جناب رئیس جمهور؛ ما می توانیم آقای منطقه باشیم، می توانیم محور ثبات برای منطقه و جهان باشیم و اگر از این فرصت استفاده نکنیم، شاید کشور ما آغازگر جنگ و ناامنی در منطقه و جهان باشد، گزینه نخست را برگزینید و از جو سازی احتمالی منافقین نوین در قالب کفن پوشان و ولایتمداران نهراسید، پس از صلح حدیبیه هم منافقین جوسازی کردند تا جایی که پیامبر ناگزیر به رجوع به آرای مردم شد و بیعت مجدد گرفت، بدانید که اگر منافقین نوین بخواهند در مسیر تعامل مثبت با دنیا سنگ اندازی کنند، رجوع به آرای ملت کارگشاست و ملت پشتیبان شماست.

برایتان موفقیت و بهروزی در این سفر آرزومندم

مهدی خزعلی

1392/6/30

 

 

 

افزودن نظر


Joomlart