چهارشنبه, 30 خرداد 1397

برنامه های ادبی سرای قلم

نامه الکترونیک چاپ PDF

گروه ادبی ونداد با هدف تربیت مولفین و صاحبان قلم نسل آینده و در ادامه تلاش های فرهنگی ادبی ایران عزیز برای الگو سازی فرهنگی و نیل به شیوه های کاربردی و علمی گسترش و آموزش فرهنگ و هنر و ادبیات کارگاه های حرفه ای زیر را برگزار می کند.

کارگاه حرفه ای شعر

کارگاه حرفه ای داستان نویسی

کارگاه حرفه ای تصنیف و ترانه

کارگاه حرفه ای نقد ادبی

کارگاه حرفه ای اسطوره شناسی

دبیر گروه ادبی ونداد

علیرضا راهب

سرای قلم

..................................................................................................................................................

دوستان و هنرجویانی که مایلند در کارگاهها شرکت نمایند، تلفن تماس بگذارند تا ترتیب ثبت نام داده شود.

افزودن نظر


Joomlart