چهارشنبه, 30 خرداد 1397

مهمترین وزارتخانه

نامه الکترونیک چاپ PDF

نظر سنجی مهمترین وزارتخانه در مسیر اصلاحات که از 10 مرداد تا 24 شهریور روی سایت بود و طبق نظر سنجی مهمترین وزارتخانه که باید اصلاح شود، وزارت اطلاعات است که عامل اصلاح و یا افساد مملکت است، امروز این وزارتخانه بسان زن سلیطه ای می ماند که همگان از ترس بی حرمتی او کاری به کارش ندارند و او با استفاده از شنود و تعقیب و مراقبت و بهره برداری از اطلاعات حریم خصوصی افراد و گاهاً استفاده ابزاری از تهمت و افترا و تهدید و ارعاب، سلطه خود را بر مسئولین تثبیت کرده است، من بر این باورم که رؤسای قوا هم از شر این وزارتخانه می هراسند و دم بر نمی آورند...!

من با چشم خویش دیدم که یک راننده وزارت به قاضی امر و نهی می کرد و آنچه او می خواست قاضی امضا می کرد! من با دو گوش خود شنیدم که قاضی از بازجو می خواست که اجازه دهد بعد از انتخابات قرار بازداشت موقت  بیگناهی به وثیقه تبدیل شود و چون بازجو موافقت کرد، قاضی مبلغ وثیقه را هم از بازجو پرسید!

بازجوی من رسماً مرا بین وزارت و اعدام قرار می داد و می گفت که می تواند از برایم اعدام بگیرد و یا پستی مثل وزارت!  وقتی او را ... خطاب کردم، گفت:" برایت 10 پرونده می سازم!" و امروز من 10 پرونده امنیتی با اتهامات واهی مشابه دارم، در همه اجتماع و تبانی  علیه امنیت کشور! و تبلیغ علیه نظام! و اهانت به رهبری و رئیس جمهور و جنتی و مهدوی و مصباح و لاریجانی  و عسگراولادی و ... وجود دارد...

در رده دوم، وزارت خارجه قرار دارد که با ماجراجویی های دولت قبل بحرانی عمیق در روابط ایران و دنیا پدید آمده و اگر جناح حاکم بگذارد، بعد از اطلاعات اصلاح روابط و رفع تحریم ها مهمترین مسئله است...

در رده سوم وزارت ارشاد قرار دارد که باید به اصلاح فرهنگ و تثبیت زیرساخت های دموکراسی با آزادی بیان و اندیشه و حمایت از مطبوعات بارور شود.

در رده چهارم وزارت کشور قرار دارد که ابزار سلطه در استان ها و شهرستان ها ست و سلامت انتخابات به او بسته است.

و بعد از این چهارگانه مردم به اقتصاد می اندیشند و علی رغم این که مشکل اصلی مردم معیشت است، اما حل این معضل را در امنیت و سیاست و فرهنگ وقدرت می بینند.

متاسفانه جناح انحصارطلب و اقتدارگرا هم بر روی همین چهار وزارتخانه حساس است و خیمه زده است.

اگر نتوانیم اطلاعات و خارجه و ارشاد و کشور را اصلاح کنیم، راه به جایی نمی برزیم.

والسلام علی من اتبع الهدی

مهدی خزعلی

24/6/1392

 

 

 

افزودن نظر


Joomlart