سه شنبه, 26 تیر 1397

ما را به چند فروختید؟

نامه الکترونیک چاپ PDF

سرکار خانم الهه راستگو؛

ما را به چند فروختید؟

به گندم ری؟

به کجا فروختید؟

در ساحل دبی؟

ارزان فروختید!

تعجیل کرده اید!

این چرخ روزگار!

بر وفق ما شود!

بر ربّ و رُبتان!

دانی چه ها شود!

این سردار زر به دست

آخر فنا شود!

باقی خدای ماست

همراه ما شود!

 

مهدی خزعلی

1392/6/18

*** می بخشید، دردی است در دلم ز جفای به ظاهر دوستان! باور بفرمایید مجاهدان روز شنبه، چنین اند و بر همه پست ها تکیه زده اند، قابل توجه دوستان و همرزمان و همراهان، دلاوران آزادیخواه و پا برجا...

*** باید به حزبی فراگیر و یکپارچه اندیشید.

 

 

 

 

 

افزودن نظر


Joomlart