يكشنبه, 26 آذر 1396

سال نو عبری بر کلیمیان مبارک

نامه الکترونیک چاپ PDF

روش هشانا - سال نو عبری - بر هموطنان کلیمی مبارک باد.

افزودن نظر


Joomlart