پنجشنبه, 31 خرداد 1397

سال نو عبری بر کلیمیان مبارک

نامه الکترونیک چاپ PDF

روش هشانا - سال نو عبری - بر هموطنان کلیمی مبارک باد.

افزودن نظر


Joomlart