سه شنبه, 26 تیر 1397

ارتحال همسر شهید آیت الله سعیدی

نامه الکترونیک چاپ PDF

همسر و همراه شهید آیت الله سعیدی به دیار باقی شتافت، او بیش از نیمی از عمر خود را تنها بود و در فراق یار بسر برد.

شهید سعیدی، ابوذر زمان خود بود، زبان حق گوی او هرگز به تملق و ضعف نگرایید، او تا لحظه آخر استوار ماند.

شهید سعیدی همرزم حضرات آیات منتظری، مطهری، خزعلی و ... بود و تا پای جان در برابر استبداد و خودکامگی ایستاد.

شهید سعیدی امروز میزبان اولاد زهراست. امیدوارم فرزندان او نیز چون پدر آزادیخواه باشند و در برابر خودکامگی و استبداد بایستند.

برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای بازماندگان و همرزمان صبر و اجر مسئلت دارم.

مهدی خزعلی

92/6/14

افزودن نظر


Joomlart