پنجشنبه, 31 خرداد 1397

خاطره میلاد فدایی از شعرخوانی من در بند 209

نامه الکترونیک چاپ PDF

در حاشیه مراسم یادبود رشید اسماعیلی، میلاد فدایی(روزنامه نگار) آمد و گفت:" من صدای شعر خوانی تو را در سلول 94 می شنیدم و شعد سالگرد ازدواجت تاثیر عجیبی بر من گذاشت، آنجا که می خواندی:" باز هم ما زیر باران می رویم"...!

این آخرین مصرع از شعر " عاشق تنها" است که در سالگرد ازدواج برای همسرم سرودم و پشت نامه ی  وزیر اطلاعات نوشتم و از مخاطب خواستم تا برای همسرم فاکس کند، که هرگز نکرد...!

ماه گذشته "عاشق تنها " را در محفل هالو خواندم و به افتخار میلاد عزیز، یک پست به این قطعه اختصاص خواهم داد.

مهدی خزعلی

92/6/10

افزودن نظر


Joomlart