يكشنبه, 03 تیر 1397

عرض تسلیت به دوست و همبند عزیز محمد جواد مظفر

نامه الکترونیک چاپ PDF

جناب آقای محمد جواد مظفر دام عزه

ارتحال برادر عزیزتان را تسلیت عرض نموده، برای آن عزیز سفر کرده علو درجات و برای شما و بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

برادر و همبندتان

مهدی خزعلی

92/6/9

*** ضمناً مراسم ختم آن مرحوم ساعت 16  روز شنبه مورخ 92/6/9 در مسجد نور میدان فاطمی برقرار است ***

افزودن نظر


Joomlart