چهارشنبه, 30 خرداد 1397

محسن هاشمی شهردار تهران

نامه الکترونیک چاپ PDF

پیشاپیش انتخاب شایسته مهندس محسن هاشمی به عنوان شهردار تهران را به شورای شهر تبریک می گوییم.

افزودن نظر


Joomlart