سه شنبه, 26 تیر 1397

اگه شما بریدین...!

نامه الکترونیک چاپ PDF

می خواستم درد دلی کرده باشم، دیدم عکس گویاست...!

می دانم که می دانید چه می  خواهم بگویم...!

مهدی خزعلی

1392/5/27

………….....................می خواستم بگم:

آی آدما،آی آدما که سوار قطارین...!

راستی ما رو می بینین...؟

با همۀ سختی ها و با همه  تنگی راه ...!

سبز تَهش، اینو همه می دونین ...!

حواستون هست به ما...؟

از روی ما رد نشین...!

نگین که حفظ قدرت اوجب واجباته...!

راضی نشین از روی نعش ما ها رد بشین...!

ما تا آخر ایستاده ایم...!

حق ندارین جای ما حرف بزنین، بشینین...!

این افق سبز ماست، چشم از او بر نداریم...!

چشماتونو باز کنین، افق و تماشا کنین...!

می دونین چرا بریدین...؟

چون که سختی ندیدین...!

تو ناز و نعمت بودین...!

همش تو سایه بودین...!

یه نَمِه مهتاب بشه، سوخته تمام روتون!

شما آفتاب ندیدین...!

ما روشنش کردیم و ما تو راهش انداختیم...!

این قطارو که دیدین...!

بازم ماها می ایستیم...!

اگه شما بریدین...!

مهدی خزعلی

1392/5/30

افزودن نظر


Joomlart